BlackBox4...

Alles om ons heen is continu onderhavig aan verandering en verbetering. Sommige van deze veranderingen komen voort uit de mens, andere komen van buiten. De mens komt in bepaalde situaties terecht en besluit hier op een andere manier mee om te gaan. Broadband Equipment heeft het merk BlackBox4 gelaceerd en maakt gebruik van videobeelden voor verschillende toepassingen.

RAVE
De visie van BlackBox4 is dat door de toepassing van techniek, de mens optimaal gebruik kan maken van de informatie om te kunnen reflecteren. Dit kan in het verkeer, sport, werk maar ook het dagelijks leven thuis. BlackBox4 maakt gebruik van het RAVE-Principe. RAVE staat voor: Registreren, Analyseren, Verbeteren en Evalueren. De toepassing hiervan is afhankelijk van de markt waarin een klant wenst te reflecteren.

Toepassingen
HiPo Driver is het eerste concept wat is voortgekomen uit BlackBox4 en maakt gebruik van het RAVE-principe. In samenwerking met rijschool Costa, Broadband Equipment en BlackBox4 is de HiPo driver ontwikkeld. HiPo Driver is de nieuwe manier van leren voor rijopleidingen en is gericht op maximale benutting van de leer- en reflectiemomenten.

Wat heeft u als wens?
Een specifieke vraag voorleggen...
In contact komen met Broadband Equipment...
Terugkeren naar de projecten van Broadband Equipment...