Broadwing

BroadWing ‘The wing for a new perspective’. Broadwing is een innovatieve organisatie voor verschillende opdrachten vanuit de lucht. Inspecties van vastgoed, opnames van infrastructuur of energieprojecten zijn slechts een greep uit de mogelijkheden die Broadwing u kan aanbieden. Om opdrachtgevers te ondersteunen en deze taken uit te voeren maakt zij gebruik van Micro-UAV technologie. Hieronder vindt u een overzicht van de markten waar Broadwing zich op dit moment op concentreert.

Vastgoed
Als het om vastgoed gaat heeft iedere eigenaar, beheerder of huurder andere wensen en zorgen. Voor Broadwing vallen woningen, kantoren, utiliteitsgebouwen, schepen maar ook golfbanen onder de noemer vastgoed. De wens per object en situatie kan verschillen. Broadwing kan voor verschillende wensen en situaties u ondersteunen.

Energie
Elektrisch energie is een noodzakelijk gegeven waar niemand zonder kan. Bij het opwekken van deze energie wordt steeds meer gebruik gemaakt van windturbines. Deze turbines vragen om regelmatig onderhoud en inspectie. Broadwing heeft een nieuwe stap gezet in de visuele inspectie en monitoring van bladen. Naast het opwekken van energie moet deze ook worden getransporteerd. Broadwing kan netwerkbeheerders ondersteunen bij het inspecteren van elektriciteitsmasten.

Infra
Voordat een wegverbreding van start gaat vindt er vooronderzoek plaats, maar ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan er de wens bestaan om een overzicht te krijgen van de situatie te krijgen. Broadwing ondersteund organisaties met de low-altitude opnames en kan hiermee inspelen op een scala aan wensen van de klant.

Wat heeft u als wens?
Een specifieke voorleggen...
In contact komen met Broadband Equipment...
Een bezoek brengen aan de website van Broadwing...
Terugkeren naar de projecten van Broadband Equipment...