Disclaimer

  • Hoewel er naar gestreefd wordt om op deze site juiste, actuele en volledige informatie te verschaffen, kan Broadband Equipment B.V. geen garanties geven dat de gegeven informatie juist en/of volledig is.
  • Broadband Equipment B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door deze site.
  • Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden. Broadband Equipment B.V. kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.