The value of Crowd (T-VOC)

Wat is een bepaalde omgeving eigenlijk waard als het gaat om de hoeveelheid aan mensen die daar komen? Wat voor een soort mensen komen er dan en wanneer zijn zij daar? Een aantal vragen die een klant van Enixé IT Solutions zich stelde. Enixé heeft hierop Broadband Equipment benaderd met de vraag mee te werken aan de ontwikkeling van een low-cost systeem om mensen te tellen en te categoriseren. Deze informatie wordt vervolgens aan een centrale database toegevoegd en kan zo in de toekomst dienen voor verschillende (marketing) doeleinden.

Wat heeft u als wens?
Een specifieke vraag voorleggen...
In contact komen met Broadband Equipment...
Terugkeren naar de projecten van Broadband Equipment...